Успехът е умна игра! ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА
гр. Банско


Последни Публикации

Вижте всички публикации ...
#
#

17/112022

Световен ден на философията

Учители и ученици от ПГЕЕ - гр. Банско присъстваха на тържествено честване на Световния ден на философията във Философски факултет към Югозападен университет “Неофит Рилски”

#

28/102022

#

31/52022

„Рециклиращо училище“

Учениците от ПГЕЕ – гр. Банско се включиха в инициативата на Община Банско и ЕКОПАК „Рециклиращо училище“

#

Специалности

Нашите специалности са внимателно подбрани според актуалните тенденции на пазара на труда. Те са изцяло обезпечени с необходимата материална база и квалифицирани преподаватели.

#

Училище

Обновена сграда. Модерна техника. Физкултурен салон.

#

Учители

Нашите учители са квалифицирани преподаватели с богат професионален опит в своята област.

#

е-Библиотека

Виртуалната ни библиотека е достъпна за всички наши учители и ученици. Тя съдържа богат набор от електронни учебни материали - учебници, презентации, учебни клипове, други помощни ресурси.

Нашите класове

През учебната 2022/2023 г. в училището се обучават 210 ученици в 11 паралелки

#

Класен ръководител: Росица Обецанова

12 а клас

Компютърна техника и технологии

Среден успех за класа: 
  • 5,29
#

Класен ръководител: Веселина Левенова-Юнчова

9 а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,26
#

Класен ръководител: Таня Дилановска

11 б клас

Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,21
#

Класен ръководител: Деана Рошкова

10 б клас

Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,16
#

Класен ръководител: Елена Загорчина

8 а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,05
#

Класен ръководител: инж. Людмил Везюв

9 в клас

Топлоенергетика

Среден успех за класа: 
  • 4,91
#

Класен ръководител: Славка Балева

10 а клас

Компютърна техника и технологии

Среден успех за класа: 
  • 4,68
#

Класен ръководител: Иванка Галчева

11 а клас

Компютърна техника и технологии

Среден успех за класа: 
  • 4,58
#

Класен ръководител: Димитър Топузов

9 б клас

Електрически превозни средства

Среден успех за класа: 
  • 4,58

Прием 2023/2024 г.

ПГЕЕ гр. Банско обявява прием на ученици за учебната 2022/2023 г. Предлагаме интересни и търсени специланости, обезпечни с добра материална база и квалифицирани преподаватели.

#

Нашите Специалности

#

Специалност: Компютърна техника и технологии

Професия: Техник на компютърни системи

Специалност: Приложно програмиране

Професия: Приложен програмист

Специалност: Електрически превозни средства

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Топлоенергетика

Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Системно програмиране

Професия: системен програмист

Специалност: Възобновяеми енергийни източници

Професия: техник на енергийни съоръжения и инсталации

Партньори

G-net

G-net

ЗТА

ЗТА

Важно

Съобщения, обяви, актуални документи.