Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
         

 

 

НОВО!!! Списък на учениците с отпуснати стипендии
 за
I-ви срок на учебната 2014/2015 г.
 
График за провеждане на класни работи през I-ви учебен срок на 2014/2015г.
 
График за провеждане на контролни работи през I-ви учебен срок на 2014/2015г. (общообразователни предмети)
 
График за провеждане на контролни работи през I-ви учебен срок на 2014/2015г.(специални предмети)

 

Спортен календар за учебната 2014/2015 год.
 

 
 
 Критерии за получаване на стипендии от ученици
 за
I срок на учебната 2014/2015 г.
 

 

 

ПРОЕКТ - "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ"

 

Рекламна брошура на ПГЕЕ-Банско Рекламна брошура на МОН
 
 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 
1. Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

2. Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

3. Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.

За повече информация :  http://validirane.mon.bg
 
 
                 
 

Информация за учениците:

Работа по проекти в ПГЕЕ-Банско:

1. Проект BG051PO001-3.3.07-0001
 "
Ученически практики"
 
2. Проект BG051PO001-3.1.03-0001
"Квалификация на педагогически специалисти"
5 преподаватели и 1 помощник директор
 

3. Проект BG051PO001-4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"
6 групи - 52 ученици.
Обща стойност: 9100 лв.
               Клубове:
                  - Туристически походи;
                  - Здраве;
                  - Творим красота;
                  - Историята на моя роден край;
                  - Театрално студио;

              Секция към клуб :
                - Изготвяне на презентации, клипове и филми
 

4. НП "Модернизиране на системата на професионално образование"
         Проект:
"Модерна база-качествено професионално образувание" на стойност 88513.40лв.
 
5. НП "ИКТ в училище" - на стойност 11250лв.
 
6. Проект BG051PO001-4.3.03-0001
 "Нова възможност за моето бъдеще"
 
7. Проект BG051PO001-3.2.05
"Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"
 
8. НП "За достъпна архитектурна среда" -
 
Създаване на материална база и условия
за интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на народната просвета -
на стойност 77000лв.
 

 

 

 

 
Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти