Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
         

 

Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на  Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

 
 
Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти