Сътрудничество с Технически университет гр. София


#

02February2021

На 02.02.2021 г. в гр. София беше подписан договор за сътрудничество между Технически университет гр. София и Професионална гимназия по елктроника и енергетика гр. Банско. Така вече установените на практика взаимни връзки между двете образователни институции придобиха и официален характер.