Пробно стажуване на ученици от 9в клас в Ес Ди Партнерс


#

17May2022

На 17.05.2022 г. в предприятието Ес Ди Партнерс ООД, с. Баня, което е партньор на ПГЕЕ по проект "Подкрепа за дуалната система на образование", се проведе пробно стажуване на ученици от 9 в клас. Управителят на предприятието г-н Христо Дръдалов въведе учениците в детайли относно технологиите, особеностите и техническото оборудване за производство. Предприятието се отличава с доказани партньорства със западноевропейски компании в производството на детайли за електротехниката, автомобилостроенето, машиностроенето и др.