„Рециклиращо училище“


#

31May2022

Учениците от ПГЕЕ – гр. Банско в продължение на месец събираха в училище и в домовете си пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета и взеха участие в няколко еко-урока част от кампанията. Събраното количество е близо 80 кг рециклируеми отпадъци от опаковки, което ни нарежда на 1-во място сред професионалните гимназии в град Банско.