„От само себе си не можем да станем мъдри”


#

28October2022

Под надслов „От само себе си не можем да станем мъдри”, днес в библиотеката към читалище „Никола Вапцаров -1894” гр. Банско се проведе открит урок с  ученици от Професионална гимназия по електроника и енергетика. Участници от осми, единадесети и дванадесети клас под ръководството на преподавателя си по български език  и литература - г-жа Ив. Галчева, запознаха връстниците си с първите будители от Банско.  

А те не са малко - Св. Паисий Хилендарски, самоковският владика Неофит,  митрополит Серафим, Йеромонах Йеротей, игумен Теодосий, Неофит Рилски, епископ Лазар Младенов, Марко Теодорович Везьов, учителят  Никола поп Филипов, учителят Ангел Балев...

Г-жа Мая Амиджева, уредник в Музейния комплекс, разказа за Димитър и Кочо Молерови и техния принос за извисяване на духа на банскалиите. Урокът беше илюстриран с интересната  презентация, изработена от ученици под ръководството г-жа Славка Балева, която върна всички присъстващи в епохата на Възраждането.

С особено вълнение поднесохме  подарък на библиотеката и нейните служители. Възпитаничката на гимназията - Васи Джолева от XII клас поднесе, нарисуван от нея портрет на Ангел Балев - просветител и читалищен деятел, чиято 140- годишнина отбелязваме през тази година.

 Много са имената, изгрели на небосклона на възрожденско Банско. За радост, нишката на будителството продължава и до днес. 

Такива са  всички наши съвременници - учители, поети, художници, творци.

Всички те заслужават нашата почит и уважение.

Поклон, будители народни!