Световен ден на философията


#

17November2022

Днес, 17.11.2022г, учители и ученици от ПГЕЕ - гр. Банско присъстваха на тържествено честване на Световния ден на философията във Философски факултет към Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Д-р Юсуф представи разработка на тема “Философията на 21. век - какво може да даде на съвременния човек”. 

Учениците от 10а клас: Христо Джолев, Борислав Радонов, Сейхан Молла и Велизара Сариева представиха есета на тема “Какво е за мен философията?”, а Зейнеп Генчева - презентация на същата тема. Част от презентацията бе използвана за фон през цялото време. 

Всички получиха сертификат за участие, а д-р Юсуф получи и книгата “Философски опити” том XV като подарък, заради това, че е споделил личните си трудове, които са допринесли за издаването й.