301 г. от рождението на Паисий Хилендарски и 261 г. от написването на „История славянобългарска"


#

19June2023

Днес, 19-ти юни, се навършват 301 години от рождението на  Паисий Хилендарски и 261 години от написването на „История славянобългарска“.

Ученици и учители от ПГЕЕ, гр. Банско поднесоха цветя на паметника на Паисий Хилендарски  и преклониха глава.