Меморандум за сътрудничество


#

22June2023

Днес Професионална гимназия по електроника и енергетика и Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) подписаха Меморандум за сътрудничество с цел допълнително обогатяване на образователния процес в гимназията.

Партньорството между двете институции в областта на средното и висшето образование ще спомогне за утвърждаването на образователния пазар на нови иновативни и интердисциплинарни образователни продукти в областта на: информационните технологии, комуникационните технологии, системното програмиране, приложното програмиране, енергийните източници и други с цел преодоляване на недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори.

Преподаватели от ВУТП може да участват в учебния процес на ПГЕЕ и да помагат като научни ръководители на ученици в подготовката на техни дипломни работи и проекти.  

В обхвата на меморандума попадат още възможности за организирането на курсове от ВУТП за преподаватели и служители на ПГЕЕ, участие в съвместни проекти, събития,  обмен на информация и др.

Представителите на ВУТП, Десислава Янгънова - докторант „Организация и управление“ и Теодор Хаджийски – Зам.-председател на Студенски съвет на ВУТП, бяха приети от директора на ПГЕЕ, гр. Банско инж. Сашка Тодорова.

Вече като наши партньори те присъстваха и на тържественото връчване на дипломите на випуск 2023.