„Истории на успеха“


#

17October2023

Европейската седмица на програмирането (07.10.-22.10.2023 г.) даде старт на нова инициатива в Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, която нарекохме „Истории на успеха“. Ученици от специалностите „Приложно програмиране“, „Системно програмиране“,  „Компютърна техника и технологии“, както и учители  с интерес се включиха в първата среща „Програмирането – истории на успеха“ с инж. Лъчезар Узунов –  възпитаник на гимназията. 

Инж. Узунов с голям ентусиазъм разказа на учениците своята история, стартираща от училищната скамейка в ПГЕЕ, гр. Банско, където завършва специалност „Компютърна техника и технологии“, преминава през ТУ-София  и стига до големите IT компании, където намира реализация. През погледа на млад и амбициозен човек той разясни същността на новите професии като Penetration Tester / Red Teamer at r-tec IT Security, Vulnerability Researcher, Malware Developer, Content Creator, демонстрира кодиране със съвременни езици за програмиране, лични разработки и сподели своята тайна на успеха – "Учене, мотивация и четене!"