Успешно постигнати резултати по проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000072088


#

25October2023

Професионална гимназия по електроника и енергетика, град Банско отчита успешно постигнати резултати по проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000072088 „Изучаване на новостите в хардуерната и софтуерната диагностика и ремонт, премахването на вируси и злонамерен софтуер и рециклирането на компютърна техника“, реализиран по програма "Еразъм +" с участие на 30 ученици в Сарагоса, Испания.