Дуално обучение в Овергаз


#

03November2023

Мехмед (най-крайният вляво), Шемшедин и Петър Тасков, главен експерт "Сервизен център №10 (Банско, Разлог), "Овергаз Мрежи" (най-крайният вдясно)

Повече от 22 години Овергаз полага усилия и грижи за подготовката на млади специалисти, които изучават енергийни специалности. Работи се по съвместни проекти с ръководствата на редица учебни заведения и ученици от професионалните гимназии в различни градове. Овергаз оказва подкрепа да се развият базите за обучение, да се изградят лаборатории по газова техника. Всяка година се инициира провеждането на националната надпревара "Най-добър млад инсталатор", която е организирана съвместно с Министерството на образованието и науката, а през последните вече седем години работим по разширеното прилагане на дуалната форма на обучение.

Петър, ти самият си участвал в Стажантската академия на Овергаз преди години, още в началото на твоята кариера. Като човек, който се е обучавал и едновременно е прилагал наученото, смяташ ли, че е важно младите специалисти да участват в стажантски академии, тематични състезания, дуална форма на обучение? С какво е полезно за младите специалисти подобно обучение-работа?

Смятам, че тази форма на обучение със сигурност е полезна - както за бъдещите служители, така и за работодателите. Тя ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и реалната практика, както и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила. Дуалната система на обучение дава възможност за тясна обвързаност между образователната система и действителните потребности на пазара на труда. Чрез нея се предоставя на работодателите възможност да се наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към трудова заетост.

В момента си наставник на ученик, който е част от дуалната форма на обучение. Какво те мотивира да предадеш наученото на по-младите?

Разбира се, че е важно да предаваме знанията и опита си на по-младите колеги. В образованието липсва реална практическа насоченост. На теория всичко изглежда лесно и ясно, но щом се сблъскаш с реални проблеми, трудно се прилага наученото на практика. За това трябва опит и със сигурност, ако има лице, което да ти го предаде и да ти покаже начина, по който да решаваш възникнали по време на работа проблеми е безценно.

Всички знаем, че докато учим всичко ни изглежда ясно, но на практика не е така. Затова съм удовлетворен от факта, че мога да предам знанията и уменията, които съм добил през годините, на тези ученици. Ще се радвам, ако младежите също разбират важността на това да получат максимално много знания за времето, в което работим заедно. Каквото зависи от мен и колегите в Сервизния център, ще го направим, за да сме полезни за тези млади хора.

Кои са младежите, които се обучават и работят под наставничеството на нашите колеги в Разлог? Това са Шемшедин и Мехмед – двама приятели и съученици. От началото на учебната година, в дните от понеделник до сряда са на училище, а в четвъртък и петък – стават част от екипа на нашата компания в рамките на дуалната форма на обучение. Благодарим на Шемшедин, който откликна на поканата ни и разказа за това как минават дните му в Овергаз:

Признавам си, че в началото не знаех в детайли с какво се занимава Овергаз. Нашите учители ни предоставиха повече информация за дейността на компанията и така направих своя избор. Чувствам се много добре в Сервизния център. Доволен съм, че попаднах в Овергаз. Главно ми харесва екипа и хората, които работят тук. Засега задачите, които ни поставят, не са особено трудни. Специалистите от Сервизния център ни помагат, разясняват ни, когато имаме въпроси. Приятно ми е, че уча нови неща.

Аз съм от Краище и ми се налага да пътувам до Професионална гимназия по електроника и енергетика в Банско, където уча, а в четвъртък и петък до Разлог, за да стигна до Сервизния център, в който карам практиката. Щастлив съм, че имам тази възможност и двамата с Мехмед сме част от дуалната форма на обучение.