Величието на Паисий


#

27April2022

За поредна година учениците от IX клас на ПГЕЕ-гр. Банско, проведоха учебен час по български език и литература в Духовно-исторически център "Св. Паисий Хилендарски" гр. Банско.

Темата на урока беше "Паисий Хилендарски. Величественото българско минало-основание за национална гордост".

С помощта на музейния уредник, учениците се запознаха с подробности около живота на Хилендарския монах.