Прием 2021/2022 г.

ПГЕЕ гр. Банско обявява прием на ученици за учебната 2021/2022 г. Предлагаме интересни и търсени специланости, обезпечни с добра материална база и квалифицирани преподаватели.

#
#
#

Класен ръководител: Jewel Mathies

след завършен 7-ми клас

Специалност: Компютърна техника и технологии

 • дневна форма на обучение
 • 13 ученици
 • 5-годишен срок на обучение (3-та квалификационна степен
 • разширено изучаване на английски език


Специалност: Приложно програмиране

 • дневна форма на обучение
 • 13 ученици
 • 5-годишен срок на обучение (3-та квалификационна степен
 • разширено изучаване на английски език


#

Класен ръководител: Noha Brown

след завършен 7-ми клас

Специалност: Системно програмиране

 • дневна форма на обучение
 • 13 ученици
 • 5-годишен срок на обучение (3-та квалификационна степен
 • разширено изучаване на английски език


Специалност: Възобновяеми енергийни източници

 • дневна форма на обучение
 • 13 ученици
 • 5-годишен срок на обучение (3-та квалификационна степен
 • разширено изучаване на английски език


#

Класен ръководител: Noha Brown

след завършен 7-ми клас

Специалност: Електрически превозни средства

 • дневна форма на обучение
 • 13 ученици
 • 5-годишен срок на обучение (3-та квалификационна степен
 • разширено изучаване на английски език