#
#

Класен ръководител: Росица Обецанова

12а клас

Компютърна техника и технологии
Всеки един ученик е 12„а“ клас идва с удоволствие на училище, не само за да се образова, а и за да се забавлява. В нашия клас никога не е било скучно – училищният ден е изпълнен с десетки емоции и премеждия. С радост участваме в училищни състезания и олимпиади, организираме мероприятия, грижим се за вида на училището и класната стая. Но въпреки всички успехи, най-голямата ни гордост е нашата сплотеност. Цели четири години сме били едно голямо семейство. Проблемът на един става проблем на всички. Победата за един става победа за всички. А тази сплотеност е благодарение на нашата класна ръководителка, госпожица Обецанова. Тя винаги се грижи за нас, поощрява ни в ученето, помага ни и ни насърчава да бъдем по-добра версия на себе си. От първия ни ден в ПГЕЕ, гр. Банско, тя ни показва, че въпреки различията ни, ние сме един неразделен клас и сме сигурни, че дори и след години, ще си спомняме за нашите ученически години с усмивка на лице.Успех: 
  • 5,29

Из живота на 12а клас