#
#

Класен ръководител: Иванка Галчева

8а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране


Успех: 
  • 4,88

Из живота на 8а клас