#
#

Класен ръководител: Веселина Левенова-Юнчова

9а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране


Успех: 
  • 5,26

Из живота на 9а клас