#
#

Класен ръководител: Веселина Левенова-Юнчова

8а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране


Успех: 
  • 5,26

Из живота на 8а клас