#
#

Класен ръководител: инж. Людмил Везюв

11в клас

Топлоенергетика


Успех: 
  • 4,01

Из живота на 11в клас