#
#

Класен ръководител: Лариса Чакърова

12а клас

Компютърна техника и технологии


Успех: 
  • 4,89

Из живота на 12а клас