Нашите класове

През учебната 2020/2021 г. в училището се обучават 203 ученици в 10 паралелки

#

Класен ръководител: Росица Обецанова

12 а клас

Компютърна техника и технологии

Среден успех за класа: 
  • 5,29
#

Класен ръководител: Веселина Левенова-Юнчова

9 а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,26
#

Класен ръководител: Таня Дилановска

11 б клас

Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,21
#

Класен ръководител: Деана Рошкова

10 б клас

Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,16
#

Класен ръководител: Елена Загорчина

8 а клас

Компютърна техника и технологии
Приложно програмиране

Среден успех за класа: 
  • 5,05
#

Класен ръководител: инж. Людмил Везюв

9 в клас

Топлоенергетика

Среден успех за класа: 
  • 4,91
#

Класен ръководител: Славка Балева

10 а клас

Компютърна техника и технологии

Среден успех за класа: 
  • 4,68
#

Класен ръководител: Иванка Галчева

11 а клас

Компютърна техника и технологии

Среден успех за класа: 
  • 4,58
#

Класен ръководител: Димитър Топузов

9 б клас

Електрически превозни средства

Среден успех за класа: 
  • 4,58