Състав на oбществения съвет към ПГЕЕ гр. Банско

#

Малин Бистринпредседател

#

Даниела Златаревасекретар