Състав на oбществения съвет към ПГЕЕ гр. Банско

#

Десислава Бояджийскапредседател

#

Пламенка Кръстевасекретар