ВАЖНО ЗА ДЗИ

ИЗПИТИ

Сесия май – юни

 • Български език и литература
  17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по теория на професията) за специалността КТТ
  20 май 2024г. , начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
  22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература
  22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по теория на професията) за специалността КТТ
  23 август 2024г. , начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
  20 август 2024 г. –30 август 2024 г.

Важни срокове

Сесия май-юни

 • Подаване на заявления за допускане
  06.02.2024 г.– 21.02.2024 г.
 • Допускане и издаване на служебни бележки
  до 16.05.2024 г.
 • Обявяване на резултатите
  до 07.06.2024 г.

Сесия август-септември

 • Подаване на заявления за допускане
  26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
 • Допускане и издаване на служебни бележки
  до 21.08.2024 г.
 • Обявяване на резултатите
  до 05.09.2024 г