ВАЖНО ЗА ДЗИ

ИЗПИТИ

Сесия май – юни

 • Български език и литература
  19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит
  21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика
  26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература
  26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит
  27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика
  а 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Важни срокове

Сесия май-юни

 • Подаване на заявления за допускане
  01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити
  до 18.05.2021 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане
  до 18.05.2021 г.
 • Обявяване на резултатите
  до 07.06.2021 г.
 • Връчване на дипломите
  до 22.06.2021 г.

Сесия август-септември

 • Подаване на заявления за допускане
  01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити
  до 19.08.2021 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане
  23.08.2021 г.
 • Обявяване на резултатите
  до 08.09.2021 г.
 • Връчване на дипломите
  до 14.09.2021 г.