ВАЖНО ЗА ДЗИ

ИЗПИТИ

Сесия май – юни

 • Български език и литература
  18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по теория на професията)
  20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
  26 май 2022 г. – 3 юни 2022 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература
  25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по теория на професията)
  26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
  29 август 2022 г. – 02 септември 2022 г.

Важни срокове

Сесия май-юни

 • Подаване на заявления за допускане
  03.02.2021 г. – 18.02.2022 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити
  до 17.05.2022 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане
  до 17.05.2022 г.
 • Обявяване на резултатите
  до 06.06.2022 г.
 • Връчване на дипломите
  до 22.06.2022 г.

Сесия август-септември

 • Подаване на заявления за допускане
  27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити
  до 23.08.2022 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане
  24.08.2022 г.
 • Обявяване на резултатите
  до 07.09.2022 г.
 • Връчване на дипломите
  до 14.09.2022 г.