Администратор:

ПГЕЕ, гр. Банско

  • Адрес: гр. Банско 2770, ул. „България“ № 23
  • Телефон: 0749 884 20
  • Ел. поща: info-102015@edu.mon.bg
  • Интернет страница: www.pgeebansko.org
  • Длъжностно лице по защита на личните данни: Елена Загорчина

Комисия за защита на личните данни:

  • Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Ел. поща: kzld@cpdp.bg
  • Интернет страница: www.cpdp.bg