СЕГА:    {{hour.num}}{{hour.suffix}}  учебен час   ({{time.start}} - {{time.end}})
СЕГА:    междучасие
Изминало време:
{{ time.left }}
Остава:
{{ time.remaining }}

СЛЕДВА: междучасие

СЛЕДВА: {{hour.num}}{{hour.suffix}}  учебен час

Учебни занятия за {{time.day_str}}, {{hour.num}}{{hour.suffix}}   учебен час

КЛАС ГРУПА КАБИНЕТ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛ
{{ c.class_num.num }}{{ c.class_num.letter }} {{ c.class_num.group }} {{ c.cabinet}} {{ c.subject}} {{ c.teacher }}