ВАЖНО ЗА НВО

ИЗПИТИ

Сесия май-юни

 • Български език и литература
  – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Математика
  – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика)
  17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик)
  по график в периода 11 – 15 юни

Важни срокове

Сесия май-юни

 • Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език, за оценяване на дигиталните компетентности
  15 – 19 февруари 2021 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО
  до 28 юни 2021 г.