ВАЖНО ЗА НВО

ИЗПИТИ

Сесия май-юни

 • Български език и литература
  – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
 • Математика
  – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика)
  17 юни 2022 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик)
  по график в периода 20 – 22 юни 2022г.

Важни срокове

Сесия май-юни

 • Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език, за оценяване на дигиталните компетентности
  02 – 18 февруари 2022 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО
  до 28 юни 2022 г.