Училищни учебни планове

Училищен учебен план за 2020/2021: 8 „a“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: 8 „a“ клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2020/2021: 8 „б“ клас Електрически превозни средства

Училищен учебен план за 2020/2021: 8 „в“ клас Топлоенергетика

Училищен учебен план за 2020/2021: 9 „a“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: 9 „б“ клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2020/2021: 10 „а“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: 10 „б“ клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2020/2021: 11 „а“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: 12 „а“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: 12 „б“ клас Компютърни мрежи

Училищен учебен план за 2020/2021: СФО 8 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: СФО 9 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: СФО 10 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: СФО 11 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: СФО 12 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2020/2021: СФО 12 клас Компютърни мрежи