Училищни учебни планове

Училищен учебен план за 2022/2023: СФО 10 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 12„а“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: СФО 12 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 8„в" клас Възобновяеми енергийни източници

Училищен учебен план за 2022/2023: 9„а" клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2022/2023: 9„в" клас Възобновяеми енергийни източници

Училищен учебен план за 2022/2023: 11„б" клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2022/2023: 10 "б" клас Електрически превозни средства"

Училищен учебен план за 2022/2023: 10 "в" клас Топлоенергетика

Училищен учебен план за 2022/2023: 12 "б" клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2022/2023: 11„а“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 10„а“ клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2022/2023: 9„б“ клас Електрически превозни средства

Училищен учебен план за 2022/2023: СФО 11 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: СФО 9 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: СФО 8 клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 8„a“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 9„a“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 10„а“ клас Компютърна техника и технологии

Училищен учебен план за 2022/2023: 8„б“ клас Електрически превозни средства

Училищен учебен план за 2022/2023: 8„a“ клас Приложно програмиране

Училищен учебен план за 2022/2023: 8„в“ клас Системно програмиране

Училищен учебен план за 2022/2023 : 9 "в" клас Системно програмиране