Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
 

ПРОЕКТ - "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ"

 

Рекламна брошура на ПГЕЕ-Банско Рекламна брошура на МОН
 
 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 
1. Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

2. Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

3. Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.

За повече информация :  http://validirane.mon.bg
 

Одобрени проекти в ПГЕЕ-Банско:

1. Проект BG051PO001-3.3.07-0001
 "
Ученически практики"
 

2. НП "За достъпна архитектурна среда" -
 
Създаване на материална база и условия
за интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на народната просвета -
на стойност 77000лв.


3.Ремонт на санитарни възли -на стойност 44000лв.


4. Училищно оборудване (бели дъски, столове, маси и др.)   на стойност 22000лв.


5. Подмяна на подови настилки -на стойност 17500лв.
 

6. Енергийно обследване и паспортизация на училището     на стойност 12250лв.
 

Проекти от 2013/2014година

НП "Модернизиране на системата на професионално образование"
 Проект:
"Модерна база-качествено професионално образувание"
на стойност 88513.40лв.
НП "ИКТ в училище" - на стойност 11250лв.

Проект BG051PO001-3.1.03-0001
"Квалификация на педагогически специалисти"
    5 преподаватели и 1 помощник директор

 Проект BG051PO001-4.3.03-0001
"Нова възможност за моето бъдеще"
Проект BG051PO001-3.2.05
"Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"
 
 
 
                 

< Назад

 

 
Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти