#
#

ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ“

Програма (източник на финансиране):
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Бенефициент(и)/Партньор(и):
ПГЕЕ – гр. Банско

Срок на изпълнение:
07.2022 г. - 12.2022 г. (Изпълнен)

Бюджет:
21000 лв.

Дейностите по проекта предвиждат проектиране и изграждане на сигнално-охранителна система и доставка и монтаж на компоненти за системата за видеонаблюдение.

Публикации, свързани с проекта