#
#

ПРОЕКТ "МОДЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С БЪДЕЩЕ”

Програма (източник на финансиране):
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Бенефициент(и)/Партньор(и):
ПГЕЕ – гр. Банско

Срок на изпълнение:
06.2022 г. - 07.2023 (Изпълнява се)

Бюджет:
99880 лв.

Доставяне на модерна апаратура и инструменти за специалностите: „Компютърна техника и технологии”, „Приложно програмиране”, „Електрически превозни средства“. Проектът ще подкрепи постигането и на следните цели:

Допълнително мотивиране на обучаваните ученици чрез модерно оборудвани 2 учебни кабинета за практическо професионално обучение;

Предоставяне на условия за качествена професионална подготовка на учениците от ПГЕЕ – гр. Банско в реална работна среда;

Улесняване на прехода училище – работно място за повишаване на възможностите за успешна реализация на трудовия пазар.

Публикации, свързани с проекта