Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
         

Учениците от специалност "Компютърни мрежи" получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи" – ІІІ степен.

 

В учебната програма са включени теоретични и практически занятия основно по дисциплината Компютърни мрежи – характеристики, Интернет технологии, мрежови устройства, проектиране, структурно окабеляване и администриране на локални мрежи. Усвояват се теми по електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, английски език и приложни програмни продукти.

Завършилите тази специалност:

 

 

 

Ще знаят предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура.

 

Ще разбират технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната мрежа.

 

Ще прилагат усвоените теоретични знания за изграждане на компютърната мрежа по задание на клиентa.

 

Ще знаят предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура.

 

Ще разбират технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната мрежа.

 

Ще прилагат усвоените теоретични знания за изграждане на компютърната мрежа по задание на клиентa.

Учениците могат да се реализират като: мрежов администратор, сервизен техник,WEB дизайнер.
 

<Назад

 
Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти