ВАЖНО

Изпитни програми


Специалност:

Компютърна техника и технологии

8-ми клас

9-ти клас

10-ти класСпециалност:

Приложно програмиране

8-ми клас

9-ти клас

10-ти клас


11-ти клас

12-ти клас


Специалност:

Електрически превозни средства

8-ми клас

9-ти клас

10-ти клас


11-ти клас

12-ти клас


Специалност:

Топлоенергетика

8-ми клас

9-ти клас

10-ти клас


11-ти клас

12-ти клас


Специалност:

Компютърни мрежи

8-ми клас

9-ти клас

10-ти клас


11-ти клас

12-ти клас