Нашите Специалности

Нашите специалности са внимателно подбрани според актуалните тенденции на пазара на труда. Те са изцяло обезпечени с необходимата материална база и квалифицирани преподаватели.

#

Специалност: Компютърна техника и технологии

Професия: Техник на компютърни системи

Специалност: Приложно програмиране

Професия: Приложен програмист

Специалност: Електрически превозни средства

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Топлоенергетика

Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Системно програмиране

Професия: системен програмист

Специалност: Възобноваеми енергийни източници

Професия: монтьор на енергийни съоръжения и инсталации