#
Приложно програмиране

Професия:

Приложен програмист


Обучението включва:

 • Oбща подготовка
 • Oтраслова професионална подготовка
 • Специфична професионална подготовка
 • Задължителната чуждоезикова подготовка

Отрасловата и специфичната професионална подготовка по специалността "Приложно програмиране" позволява придобиване на знания и умения за работа с:

 • Oбектно-ориентираното програмиране;
 • Алгоритмите и структурите от данни;
 • Работа с бази данни;
 • Програмирането на вградени системи;
 • Математическите основи на програмирането;
 • Операционните системи;
 • Интернет програмиране и софтуерно инжинерство;


Професионална реализация:

След завършване на обучението по специалносттаобучаваният ще може да се реализира като:
 • Оператор периферни устройства;
 • Консултант поддръжка на софтуер;
 • Оператор инсталиране на софтуер;
 • Техник компютърно програмиране;
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
 • Специалист интернет поддръжка;
 • Специалист поддръжка приложения;
 • Администатор уебсайт;
 • Техник уебсайт;
 • Уебмастер;
 • Мениджър уебсайт;

Учебни планове за специалността