#
Приложно програмиране

Професия:

Приложен програмист


Обучението включва:

  • Oбща подготовка
  • Oтраслова професионална подготовка
  • Специфична професионална подготовка
  • Задължителната чуждоезикова подготовка

Отрасловата и специфичната професионална подготовка по специалността "Приложно програмиране" позволява придобиване на знания и умения за работа с:

  • Oбектно-ориентираното програмиране;
  • Алгоритмите и структурите от данни;
  • Работа с бази данни;
  • Програмирането на вградени системи;
  • Математическите основи на програмирането;
  • Операционните системи;
  • Интернет програмиране и софтуерно инжинерство;


Професионална реализация:

След завършване на обучението по специалносттаобучаваният ще може да се реализира като:
  • Оператор периферни устройства;
  • Консултант поддръжка на софтуер;
  • Оператор инсталиране на софтуер;
  • Техник компютърно програмиране;
  • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
  • Специалист интернет поддръжка;
  • Специалист поддръжка приложения;
  • Администатор уебсайт;
  • Техник уебсайт;
  • Уебмастер;
  • Мениджър уебсайт;

Учебни планове за специалността