#
Електрически превозни средства

Професия:

Техник по транспортна техника


Обучението включва:

 • Oбща подготовка
 • Oтраслова професионална подготовка
 • Специфична професионална подготовка
 • Задължителната чуждоезикова подготовка

Учениците придобиват практически умения за прилагане на: организация, контрол, извършване на демонтаж и монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател).


Професионална реализация:

 • Специалисти в транспортни фирми
 • Техник в производството на автомобили
 • Участие в експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност
 • Мениджър продажби на автомобили
 • Собствено производство на електромобили и хибриди

След успешно завършване учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Свидетелство за управление на МПС, категория "B" (+ категория B/78/ - автоматик

Учебни планове за специалността