#
Топлоенергетика

Професия:

Техник на енергийни съоръжения и инсталации


Обучението включва:

 • Oбща подготовка
 • Oтраслова професионална подготовка
 • Специфична професионална подготовка
 • Задължителната чуждоезикова подготовка

 • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:
 • • Монтажни и демонтажни операции на енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ;
 • • Профилактика на енергийни съоръжения и тръбопроводи;
 • • Диагностика и ремонт в ТЕЦ;
 • • Експлоатация на съоръжения и инсталации в ТЕЦ.

ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ:

 • • Обучение, което се провежда в професионалната гимназия и във фирмите партньори;
 • • Стипендии за учениците от 8, 9 и 10 клас;
 • • Възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за учениците от 11 и 12 клас, по трудов договор;
 • • Обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
 • • Отлични кариерни перспективи на пазара на труда.


Професионална реализация:

 • ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:
 • • Специалисти в транспортни фирми;
 • • Техник в производството на еко автомобили;
 • • Участие в експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност;
 • • Мениджър продажби на еко автомобили;
 • • Собствено производство на електромобили и хибриди.
 • Учениците придобиват практически умения за прилагане на: организиция, контрол, извършване на демонтаж и монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател.;

Учебни планове за специалността