#
Системно програмиране

Професия:

системен програмист


Обучението включва:

 • Oбща подготовка
 • Oтраслова професионална подготовка
 • Специфична професионална подготовка
 • Задължителната чуждоезикова подготовка

Бъдещите системни програмисти:

 • използват съвременните операционни системи;
 • професионално оперират с широк набор от приложни програмни продукти;
 • използват знанията си по електроника и компютърни архитектури, мрежи и периферни устройства за разрешаване на различни софтуерни проблеми;
 • владеят програмни езици от високо ниво, познават принципите на структурното, обектно-ориентираното и събитийното програмиране
 • създават десктоп, web базирани и мобилни приложения
 • разучават базови микроконтролерни архитектури, развойни среди и софтуер за тях
 • програмират микроконтролери


Професионална реализация:

 • След завършване на обучението по специалността обучаваният ще може да се реализира като:
 • Оператор периферни устройства;
 • Консултант, поддръжка на софтуер;
 • Оператор инсталиране на софтуер;
 • Техник, компютърно програмиране;
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
 • Специалист, интернет поддръжка;
 • Специалист, поддръжка приложения;
 • Администратор, уебсайт;
 • Техник, уебсайт;
 • Уебмастер;
 • Мениджър, уебсайт.

Учебни планове за специалността