Награди за победители в състезания по ИТ и Aнглийски език

Index | Previous | Next


P4180070.jpg

P4180072.jpg

P4180073.jpg

P4180074.jpg

P4180077.jpg

P4180080.jpg

P4180081.jpg

P4180082.jpg

P4180083.jpg

P4180084.jpg

P4180085.jpg

P4180086.jpg

P4180087.jpg

P4180089.jpg

P4180090.jpg

P4180091.jpg

P4180092.jpg

P4180097.jpg

P4180099.jpg

P4180100.jpg

Поредно доказателство за знания и професионализъм на ученици и учители
от Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр.Банско

На 16 април 2011 год. в гр.Гоце Делчев се проведе „ІІ регионално състезание по информационни технологии”, организирано от РИО на МОМН – гр.Благоевград, община Гоце Делчев и І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”гр.Г.Делчев. Състезанието се провежда за втора поредна година при строг регламент и предварително заявено участие в няколко възрастови групи. Състезателите на място получават задачи за изготвяне на презентации и им се дава възможност да покажат знания, умения и съревнователен дух.   Таз годишното провеждане на мероприятието събра 106 участници от област Благоевград, които в рамките на 150 мин. получиха, обмислиха, разработиха и представиха информационните си продукти.  В гимназиална възрастова група участниците бяха 44.Те разработиха рекламна презентация на фирма „Пирин – Текс ЕООД”.
        Най – добре подготвеният екип от ученици от ПГЕЕ – гр.Банско успя да завоюва призовото І-во място и авторитетни позиции в класирането на първата десетка.
       Деветокласникът Виктор Чобанов заслужено оглави класацията и получи за първото място награда принтер и право на двуседмичен стаж в IT отдела на фирма „Пирин – Текс ЕООД”.
       
На V, VІ и VІІ място се класираха обещаващите компютърни специалисти от ПГЕЕ – гр.Банско:Илия Язиков – 10а клас, Магдалена Кобакова – 9а клас и Михаил Златев – 9а клас.

Участието и класирането на учениците от ПГЕЕ – гр.Банско е поредното доказателство за знания и умения придобити в процеса на обучението и явен показател на професионализма на учителския колектив в гимназията.

 

www.pgeebansko.org