Нашите учители

#

инж. Сашка Тодоровадиректор

#

Гергана Тониназаместник-директор

#

Елена Загорчина

#

Иванка Галчева

#

Веселина Левенова-Юнчова

#

Таня Дилановска

#

Лариса Чакърова

#

Стелла Язаджиева

#

инж.Маргарита Борикова

#

Славка Балева

#

Росица Обецанова

#

Деана Рошкова

#

инж. Людмил Везюв

#

инж. Лука Ковачев

#

Димитър Топузов

#

д-р Юсуф Юсуф

#

Георги Бистрин

#

Искрен Узунов

#

инж. Георги Бориков