Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
 

Проект Твоят час

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

КЛУБОВЕ

 

Млад радиоконструктор и реставратор

Конструиране и ремонт на радио-електронна апаратура; реставриране на стара лампова техника.

 

Моята сцена

Запознаване с професиите на актьори, сценаристи, режисьори, продуценти и декоратори;танцово и песенно изкуство; рулеви игри.
 

 

Млад изследовател

Изследване на историческите паметници, празници, бита и културата в родния край.
 

 

Млад еколог

Запознаване с проблематиката при химически и биологически замърсявания на околната среда и участието на човека; положителното и отрицателното влияние на човека при използване на ядрени горива; защита от космически лъчения.
 

 

Приложна електроника

Проектиране, изработка и тестване на електронни платки.
 

Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти